top of page

INSPIRATIE

Inspiratie door kenniscirculatie

Voor innovatief onderwijs is kenniscirculatie van belang. Studio O. maakt wetenschappelijke kennis beschikbaar en toepasbaar voor de context van het beroepsonderwijs. 

 

Studio O. verzorgt lezingen, workshops, discussietafels en/of webinars. Deze werkvormen zijn allen gericht op inspiratie door kennisverspreiding in interactie. Dus niet passief luisteren maar actief meedenken, discussiëren en ontwikkelen.

bottom of page